Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Vem

Tomas Dahlberg finns i Örebro är grundare av och rådgivare på Creative Communities, konsult inom samhällsarbete med bakgrund sedan mitten av 90-talet. Han är en erfaren projektledare/utvecklare för sektorsövergripande partnerskap och kulturella processer. Tomas har utvecklat och lett flera projekt för lokal demokrati och deltagandeprocesser både politisk nivå och i praktiken för kommuner och organisationer, men  också medverkat internationellt i Skottland och EU. En bred erfarenhet av lokalt utvecklingsarbete, Community theatre och Cultural Planning. Deltar i flera nationella och internationella nätverk för demokratiutveckling, integration och kultur. Föreläser om modeller för integrerat tvärsektoriellt samhällsarbete och kultur för lokal organisering och social hållbarhet. Tomas har tills nyligen varit engagerad av Boverket för ett utredningsarbete om attraktivitet och utveckling av miljonprogrammet.  Utbildad i Culture Planning vid University of West of Scotland

 

.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


10 + arton =