Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

#vårtnyasöder

Hej följare!
Nya inlägg hittar du i menyvalet under #vårtnyasöder. Välkommen!

27 april
#vårtnyasöder
Ganska länge sedan denna sida blev uppdaterad. Det var svårt att hålla så många bollar luften men nu ligger rapporten ute. Jag har berättat om den i mina blogginlägg och nu finns den som sagt på Örebro kommuns hemsida.

12 november

Nu börjar det dra ihop sig till nästa övning, en kortare men lika viktig workshop på stadsbiblioteket. På tisdag den 17 november mellan 17-19 hoppas jag att folk droppar in, inspireras och delar med sig. Utställningen har varit på plats där sedan början på förra veckan. Jag ser också att jag lär mig en massa annat på vägen, instagram och webpublicering och en massa annat. Projektet har också fått sin första påtagliga effekt. Julbelysningen kommer i år att förlängas på södra Drottninggatan. Något som många handlare har önskat länge. Frågan dök upp i våra första möten och det krävdes egentligen bara att rätt personer tWP_20151102_003räffades vi rätt tillfälle och det tillfället dök upp i och med #vårtnyasöder. Påtagliga och enkla steg är kännetecknade för culture planning, att ge gehör och genomföra idéer skapar positiv feedback, vilket ger en stigande spiral.

 

 

 

 

 

 

 

5 november

WP_20151030_001

 

Det har gått ett tag sedan jag hann med att uppdatera den här sidan, det har blivit betydligt fler inlägg på Facebook Creative Communities och lite på Instagram som jag nyss lärt mig grunderna i. Ni hittar det på #vårtnyasöder och på Twitter också. Faktum är att jag tycker det går ganska bra och tiden går rasande fort. Förra veckan genomförde jag tillsammans med Jens Haraldsson och Lisa Lindén från OpenArt en utställning med workshop kring Södercity på Krämaren. En drop-in tillställning med mycket inspirationsmaterial och plats för att bidra med idéer på olika sätt. Kartor med post-it lappar, idékartor och ett drömträd att hänga önskningar i. Lisa och Jens konstruerade en uppåtstigande brokonstruktion av plank och brädor som kläddes i olika former under de tre dagarna utställningen pågick. OpenArt var också förstärkta med Manne som tidigare bidragit med idé- och bildbearbetning som ni sett i form av projektets banner och en alternativ visionsbild av Krämartorget. Nu håller han på att sålla och bearbeta bilddokumentationen som ni snart får se.

Under workshopen uppstod många samtal och många tankar och idéer tog form och fästes på papper. De flesta mycket konkreta, en del mer förväntansfulla. Det finns mycket bra på söder, det visar sig att det finns en ganska stark söderanda som uttrycks i att man gillar sina grannar och gärna umgås. Man träffas och fikar på Terazza eller tar en öl på Lokus. Det uttrycks att det är positivt att befolkningen är så blandad, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Åldersmässigt är det en ganska bra spridning också. Anne Pettersson på Stadsbyggnad påminde oss om att andelen singlar är hög i stadsdelen. Det kan finnas en anledning till att göra en affärsidé av det. Utställningen har flyttat till Stadsbiblioteket där den har en något lugnare inramning men där finns också två datorer uppställda för att man lätt ska kunna svara på enkäten. (Givetvis finns det post-it lappar att sätta upp på kartan också) Hittills är jag uppe i ca 90 enkätsvar och det tangerar antalet besökare på utställningen. Jag räknade in 92 stycken. Jag räknade bara med de som kom in och tog del av utställningen, pratade en stund eller lämnade bidrag i workshopen. Till det ska räkans de som lämnade önskelappar i brevlådan utanför. Jag har inte räknat dem än…

Som jag nämnde så har det kommit in många tankar som på olika sätt beskriver hur ett ännu bättre södercity kan skapas framöver. Idéer och synpunkter kring många och långa tråkiga fasader kan förbättras. Hur konst skulle kunna göra oss gladare och få oss att stanna till. Att vi behöver stärka och utveckla fler mötesplatser både på torg och i parker. Vi funderar kring svårförståeliga platser som den öppna ytan mellan Teliahuset och Uno Forsbergs cykelaffär, vad är den egentligen? Ett misslyckat torg, en vändplan eller parkeringsplats, en transportsträcka på morgnarna för elever på väg från bussen till Virginska skolan? Vi har talat en del om Krämartorget, eller bägge torgen, tillsammans med Olof Palmes torg utgör ju de en enhet. Hur kan detta bättre utnyttjas och utvecklas?

Jag är nu inne i en skrivarfas också, det gäller att få ordning på struktur och kapitelindelning för rapporten som beskriva hela #vårtnyasöder-processen och med det ett resultat som man kan fortsätta arbeta med. Just nu flyter det på riktigt bra och en hel del inledande brödtext har kommit på plats. Stadsantikvarie Eva Fransson har bidragit med en hel del bra källmaterial. Man får tänka att stora delar det södercity vi ser idag är över femtio år gammalt.

Och givetvis går arbetet mycket lättare när jag har så god hjälp med layoutande, affischer och annat av Maria  Björnberg på stadsbyggnadskontoret som är en riktigt bra spindel i nätet. Och snabbt går det.

Vi pratar ofta arbete hemma också , Åsa och jag. En engagerad pedagog och en stadsutvecklare. Gissa hur kul det kan bli och gissa hur ofta ämnesområdena går ihop. ”Har du tänkt på det här..?”
Och jag har varit i kontakt med Solägget, förskolan i Kristinaskolan. Vi ska träffas inom kommande veckor. De har en Reggio Emilia-pedagogisk syn. (googla på det om ni vill veta mer) Och gissa hur kul ett sådant möte kan bli. Var kommer barnen in?InstagramCapture_68ed220f-eb9c-45e7-89f1-433968d91f41

 

15 oktober 2015

2015-10-14 16.57.30 HDR
Igår genomförde vi den första större aktiviteten i #vårtnyasöder-projektet. En workshop med stadsvandring för att se hur vi kan se på Södercity med lite andra glasögon, lite mer kulturellt spanande efter platser, byggnader, konst och människor. Vi samlades ca 20 personer med blandad bakgrund hos City Örebro, som är en partner i projektet, för en presentation av arbetet,  kort om culture planning-metodiken som vi använder och om eftermiddagens uppdrag. I länken här finns presentation från inledningen inför promenaden: Cultural planning – ett nytt perspektiv på Södercity 

Idén för workshopen var att vi under promenaden skulle samla på oss egna tankar om det vi såg eller upptäckte, prata med varandra och diskutera under tiden vi rörde oss genom gator, torg och parker. Södercity är i sig en för Sverige ganska unik central stadsdel, den stora sammanhållna saneringen och nybyggnationen under 1950-60 talen har gett oss den miljö vi har idag. 50 år efter att det byggdes har vi inte en ny stadsdel att förhålla oss till utan en etablerad historia i sig, även om spåren av det gamla söder finns kvar. Vi pratade om husen och hur gatorna utformats, gårdsmiljöer om grönska och parker.
Vi funderade över vilka mötesplatser som finns och hur man kan skapa nya och man skulle kunna får folk att vilja röra sig dit. Trygghet och barnperspektiv kommer naturligt in i sammanhanget. Likaså konstens plats i stadsrummet, vad skulle kunna tillföras som skulle kunna ge både karaktär och skönhet.
Tack vare att stadsantikvarie Eva Fransson var med så fick vi alla oss en betydligt djupare bild av sammanhangen. Bland annat om den sammanhållande tanken från Erik och Tore Alsén, arkitekterna bakom Medborgarhuset och Krämaren, där förutom dessa ikoniska byggnader bildade en helhet med de båda torgen. Något som borde tas med i sammanhanget kring framtida utformning av Olof Palmes torg och Krämartorget. Vi som promenerade och funderade var den här gången olika tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, från OpenArt och ÖBO men också fristående aktörer som processledare/pedagog, arkitekt och caféägare. HGF-representanten Lars-Erik från Krämarens höghus som  deltog kommer ju också att kunna ge oss ett fågelperspektiv under den fortsatta resan. Vi besökte också några affärsinnehavare på vägen får att få till oss lite av deras uppfattning och tankar. Fulladdade med intryck samlades vi sedan på Grands veranda för en fin plockbuffé. Nu skulle också tankar och idéer ned på post-it lappar och sättas upp på de stora kartbilderna jag hängt upp på väggen. En febril kreativitet utbröt som ni kan se här. Nu ska detta sorteras så det kan presenteras på utställningen på Krämaren under vecka 44.
Ett kärt besvär som ni förstår.  Tillsammans med Stina på City Örebro och Anne på stadsbyggnad, som är mina uppdragsgivare tackar vi alla som deltog och hoppas på återseende snart.

WP_20151015_001

 

6 oktober 2015
Jag börjar samla på mig en hel del intryck från dialogerna och enkäten om Södercity.
Det finns både positiva bilder och en hel del önskningar om förbättringar. Vad som kanske kan komma visa sig ännu starkare är en grannkänsla som flera uttrycker. Man umgås med sina grannar bland annat på kvarterskrogarna eller träffas för att fika. Man känner sig hemma här och många har bott här länge. Det visar sig att bilden av själva Krämarhuset är positivare hos de som bor här än de som besöker Södercity. Underlaget är ännu ganska litet men en bilfriare och grönare stadsdel är något som gillas.
Södercity upplevs som ganska dött och omysigt och att fler aktiviteter i form av event och torghandel skulle kunna sätta färg. Flera butiksägare saknar ytor utanför sina butiker för att kunna flytta ut försäljning eller ordna möblering. Denna bild uttrycks tydligare ju längre söderut man kommer.
Det finns för lite som är lockande för en besökare att fortsätta till fots söderut på Drottninggatan från Olof Palmes torg. Samma sak uttrycks när det gäller Köpmangatan, egentligen redan söder om Rudbecksgatan.
En bild av stadsdelen är att den är ett transitområde, med cykelpendlare från Adolfsbergshållet, de som kommer från Södra Station per fot Änggatan och passerar biblioteket och Näbbtorget och ungdomar på väg till Virginska skolan Fabriksgatan två gånger om dagen.
De södergående gatorna möts alla vid Drottningparken och det ska bli intressant att se hur Skateparken fungerar som magnet. Kommer den att hjälpa att utveckla angränsade områden norrut. Jag ser redan idag att antalet skejtare längs Drottninggatan har ökat och andra precis som jag tar en promenad till parken för att bara se på. Det är underhållning!
Även om en del service saknas så är de flesta nöjd med utbudet. Jag har mer att berätta och återkommer med det. En av de som svarat tycker att Södercity kännetecknas av köpa-köpa, vilket kan betyda att mer mötesanknutna och sociala träffpunkter behövs.
Jag tycker att flera sådana finns men de behöver lyftas fram och också lyfta fram sig själva. Näbbtorget innehåller en stor potential, det är jag säker på…

 

1 oktober 2015
Hur ser bilden av ditt Södercity ut och hur tycker du att det ska se ut i framtiden? Vad gör på söder? Bor du här, handlar du eller går ut och äter? Finns din arbetsplats eller skola här eller är du på tillfälligt besök? Du kanske bedriver verksamhet här, en restaurang eller en affär. Du kanske ser nya utvecklingsmöjligheter? Södercity innehåller mycket: affärer, bibliotek, utbud av kultur, mötesplatser, arkitektur och torg. Men det innehåller också minnen; stora delar av den gamla stadsdelen försvann under 50 och 60talen och ersattes av det söder vi ser idag. En del minns det gamla, de som är yngre har en annan bild. Staden förändras och nya människor bidrar till utvecklingen, vi kan och ska inte stanna i historien utan gå vidare. Men hur ska Södercity se ut i framtiden, vad är det som kan prägla bilden och kan vi hitta platsens själ? Vi samlar nu intrycken från ditt söder, vi är nyfikna på vad tycker för att bättre tillsammans kunna planera hur vi ska bygga eller skapa andra möjligheter för verksamheter, kultur och fritid.
Berätta om dina minnen och intryck eller vad tycker kan göras. Du kanske vill vara med och skapa något. Vi kommer under hösten 2015 samla bilder och tankar för att kunna skapa ett bra underlag för ett fortsatt arbete, en Vision Södercity. Vi kommer under tiden på olika sätt återberätta vad som sker. #vårtnyasöder är en förstudie som genomförs under hösten 2015 av Creative Communities på uppdrag av Örebro kommun och City Örebro. Om du vill så kan du också dela med dig via Twitter med #vårtnyasöder och #cityorebro eller på Creative Communities och Örebro kommuns Facebooksidor.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


4 × 4 =