Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Trombonen 1

Cultural mapping – Kulturell plats- och områdesanalys inför nybyggnadsprojekt. Fastigheten Trombonen 1 vid Campus Futurum i Karlstad kommun. 130 mindre hyreslägenheter med investeringsstöd via Boverket. Målgruppen är unga, studenter och singelhushåll. Visionen om platsgenuinitet och sammanhang.
Uppdragsgivare SmartBo AB/Smartmove

Rendering Trombonen 1