Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

plats:

Plats: är ett initiativ och samarbete mellan Creative Communities, Sveriges Arkitekter i Örebro, Svensk Form Örebro län och Konstfrämjandet i Örebro. Syftet är att diskutera och manifestera olika aspekter av begreppet plats. I staden eller i bostadsområdet. Om hållbarhet, gestaltning och de demokratiska rummen. Min plats, din plats, vår plats. plats: