Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Memphismanifestet – att bygga ett idérikt samhälle

Att vara människa är att vara kreativ, och kreativiteten är en oumbärlig resurs i vårt individuella, samhälleliga och ekonomiska liv. Kreativa gemenskaper är levande, mänskliga platser som stimulerar personlig utveckling, inspirerar till kulturella och teknologiska genombrott, skapar arbetstillfällen och ekonomisk välgång och accepterar en mängd olika livsstilar och kulturer. Kreativitet finns i alla människor överallt, så att bygga ett idérikt samhälle innebär att engagera varje människa som har förmågan att uttrycka och använda sig av sin egen kreativitet och ta tillvara på den som en ansvarsfull medborgare. Detta manifest är vår uppmaning till världens människor att agera.

Principer:

1.      Odla och belöna kreativitet. Alla är delaktiga i kreativitetens värdekedja. Kreativitet kan uppstå när som helst, var som helst, och detta sker i din närhet just nu. Var uppmärksam.

2.       Investera i det kreativa ekosystemet. Det kreativa ekosystemet kan omfatta konst och kultur, nattliv, musikscenen, restauranger, konstnärer och designers, innovatörer, entreprenörer, billiga lokaler, livliga stadskvarter, andlighet, utbildning, offentliga platser och tredje platser.

3.      Välkomna mångfald. Det skapar kreativitet, innovation och får positiva ekonomiska effekter. Människor med olika bakgrunder och erfarenheter bidrar med olika idéer, uttryck, talanger och perspektiv, detta berikar samhället. På så sätt kan idéer frodas och ge upphov till livfulla gemenskaper.

4.      Vårda de kreativa. Stöd de som för människor samman. Samarbeta för att kunna konkurrera på nya sätt i ett spel som alla får vara med i.

5.      Värdesätt risktagande. Omvandla ett ”nej”-klimat till ett ”ja”-klimat. Satsa på att skapa möjligheter, inte bara för att lösa problem.  Var uppmärksam på den kreativa talangen, teknologin och energin i ditt samhälle. Utmana traditionell kunskap.

6.      Var autentisk. Identifiera det värde som du tillför och fokusera på de tillgångar som gör dig unik. Våga vara annorlunda istället för bara en kopia av ett annat samhälle. Stå emot monokultur och homogenitet. Varje samhälle kan vara det rätta samhället.

7.      Investera i, och bygg vidare på, platskvalitet. Även om ärvda tillgångar som klimat, naturresurser och befolkning är viktiga, kan man själva skapa och stärka andra betydelsefulla tillgångar som konst och kultur, öppna och gröna områden, livfulla stadskvarter och utbildningscentra. På så vis kan man göra samhället mer konkurrenskraftigt än någonsin eftersom man ökar möjligheterna för nya idéer att kunna påverka.

8.      Avlägsna saker som begränsar kreativiteten, som medelmåttighet, intolerans, fattigdom, dåliga skolor och socialt och fysiskt förfall.

9.      Ta ansvar för förändringar i ditt samhälle. Improvisera. Få saker att hända. Utveckling är en ”gör-det-själv”-aktivitet.

10.   Se till att alla människor, särskilt barn, har rätt till kreativitet. Ett högkvalitativt lärande för livet är nödvändigt för att utveckla och ta till vara på kreativa individer som samhällsresurs.

Vi tar på oss ansvaret att vara företrädareför kreativiteten i våra samhällen. Vi förstår att dessa idéer och principer kan behöva anpassas för att spegla våra samhällens unika behov och tillgångar.

*The Memphis Manifesto Summit var första gången den kreativa klassen samlades och mötet hölls i Memphis, Tennessee, från den 30 april till den 2 maj 2003. De 100 ”kreativa” – som utsetts efter nomineringar över hela Nordamerika – och deras värdar i Memphis representerade den kreativa klassen i hela dess mångfald. Deltagarna kom från 48 olika städer i USA, Kanada och Puerto Rico, och de skrev under detta manifest å sina egen samhällens vägnar samt för alla andra samhällen som vill konkurrera i dagens ekonomi.