Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Manifest:

Att vara människa är att vara kreativ, och kreativiteten är en oumbärlig resurs i vårt individuella, samhälleliga och ekonomiska liv. Kreativa gemenskaper är levande, mänskliga platser som stimulerar personlig utveckling, inspirerar till kulturella och teknologiska genombrott, skapar arbetstillfällen och ekonomisk välgång och accepterar en mängd olika livsstilar och kulturer. Kreativitet finns i alla människor överallt, så att bygga ett idérikt samhälle innebär att engagera varje människa som har förmågan att uttrycka och använda sig av sin egen kreativitet och ta tillvara på den som en ansvarsfull medborgare.