Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Links

Några intressanta länkar:

Om medborgarrätt och EU. Ungern och Orban. http://www.cka.hu/cpu
Det är andra tider nu.
En av inspiratörerna till modernismen. Och det finns mycket annat spännande på Artsy också.
Le Corbusier page

Och något jag gillar:
Kalejdohill är projektet som utvecklar platsen i dialog med invånarna, långt innan husen är på plats. En mötesplats mitt i den växande staden. Ibland använder vi Central Park som referens. Likheterna är flera, en mötesplats för alla omgiven av bostäder och liv. En plats där människor kan promenera, ha picknick, dejta, rasta hunden, leka, tävla, kyssas och inspireras.”

Mina vänner i Glasgow som kämpar för att grannskapet ska få ägarskapet över de gamla torrdockorna:
#SaveGovanDocks  ”The Clyde Docks Preservation Initiative was set up to establish a lead organisation in efforts to secure the future of Govan Graving Docks as a maritime heritage asset. The organisation has emerged from a crowd sourced and informal campaign for the restoration of Govan Graving Docks as a shipbuilding heritage park.””