Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Innovativ Livsmiljö

För bättre samhällen

Sverige står mitt i en svår men inte omöjlig utmaning. Vi har ett läge med stor bostadsbrist och med många nyanländas etablering på bostads- och arbetsmarknad. Många av våra miljonprogram är idag slitna och hårt belastade av trångboddhet, nödvändiga renoveringar måste genomföras på ett hållbart och för hyresgästerna på ett attraktivt sätt. Nya stadsdelar och samhällen växer upp och fler behövs. För att planera och bygga socialt hållbart måste vi se på helhetsbilden – människorna som ska bo och leva där, deras sociala och kulturella kapital, tillsammans med smarta och vackra lösningar som stimulerar till ekonomisk och ekologisk uthållighet i material och utförande.

Innovativ Livsmiljö erbjuder integrerande processlösningar till kommuner, regioner och myndigheter till stöd för detta. Från platsanalys till planering och genomförande. Med ekonomiska, sociala och kulturella analyser i botten kan vi planera för plats och infrastruktur som stöd för arkitektur. Platsutveckling betyder för oss attraktivitet med ökad delaktighet. För genomförande av projekt har vi teknisk och produktionsmässig certifierad expertis.

Läs om Etableringsuppdraget här

Innovativ Livsmiljö erbjuder konsultativt stöd och rådgivning inom:

-Kulturell och social platsanalys för integrerade områdeslösningar.
-Affärsutveckling inom integrations- och arbetsmarknadsmetodik
-Fysisk planering och arkitektur
-Ekonomistyrning och affärsutveckling
-Projektering och produktion, arbetsmarknadsutbildning och certifiering av nyanlända, nyutbildade unga och grupper utanför arbetsmarknaden till behöriga för byggprojektering, montering och hantverk.
-Culture planning och kreativ platsutveckling för deltagande stadsdelutveckling och platskvalitet.
-Facilitering av workshops och konferenser.

Välkomna att ta kontakt.

Dan Eriksson, Smartmove; Patrik Andersson och Måns Norlin, Smartplanning; Dan Gaversjö, Gaversjö Innovation AB och Tomas Dahlberg, Creative Communities