Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Finns en Söderkänsla?

20 november
Ja, jag tror det kommer att visa sig snart. Nu har alla workshops i #vårtnyasöder genomförts, det kunde ha varit fler som kom till tisdagens övning på Stadsbiblioteket men jag måste säga att jag är ganska nöjd ända. Jag sitter med långt mer än 200 tankar och idéer om Södercity, där väldigt många kan leda vidare om de får bearbetas vidare. Workshopen besöktes av två studenter, Malin och Anna som pluggar statsvetenskap och skulle skriva en uppsats om stadsplanering och medborgardialoger. De ville se på den metodik jag använder. De hade inte hört talas om Cultural mapping tidigare och de blev imponerade av mängden material som fanns och hur pass djup den var. Kul att vara med i den akademiska forskningen och jag ser fram emot att få läsa uppsatsen i slutet av året.
Jag känner så här långt i processen redan nu att vi kommer att kunna hitta flera platser som har den potentialen. Ett exempel är att skapa trevligare rum och hålla samman de tre torgen, alla tre, Näbbtorget, Olof Palmes torg och Krämartorget har en gemensam potential. ÖBO råder som bekant helt och hållet över Krämartorget eftersom det är tomtmark och ägs av dem. Men med goda dialoger kan vi nog få en bra diskussion. Fabriksgatan från Rudbecksgatan och Drottningparken har skapat många utvecklingsbara tankar. Många vill också se mer konst och kultur i stadsdelen, hur det gå till och på vilka platser. Trygghet och grönska växer som frågor och där finns en del att göra i parkerna. Kanske ska man också ta vara på att hela 75 % av de som bor på Söder är ensamstående. Ska vi se om man kan göra Drottningparken till en plats där singlar gillar att dejta, en kärlekspark? Att parken har en potential som en helande kraft finns det flera som ser.
Många tycker också om Krämaren, man tycker det är synd att varuhuset inte utnyttjas bättre. Och många tycker att man ska göra om det till ett kulturhus eller en mix av handel och kultur. Att det har varit uppe i den politiska debatten kan spela roll. Det kan vara bra att det finns för och emot, det skapar fler diskussioner och engagemang.

De som bor här gillar oftast sin stadsdel. Och framför allt gillar de sina grannar och att det är det som skapar en söderkänsla. Och här finns det viktiga saker att hämta. Finns det en själ, en genius loci så kan den finnas där. Andra säger också att söder är bra för att det är en så blandad befolkning med olika bakgrund, det ger lite av en ”Södermalmskänsla” som någon uttrycker det.

Jag ska nästa vecka träffa personalen på Solägget, förskolan vid Drottningparken. Det är ett föräldrakooperativ som drivs enligt Reggio Emilia-filosofi. Det finns således en mycket väl utvecklad tanke om hur pedagogik med barnen som forskande individer och hur man kopplar hand och tanke i arbetet. Konsten har också en viktig roll där. Hänger det ihop med Cultural planning? På många sätt tänker jag, vi forskar också i vår miljö för att se hur det vi upptäcker kan sättas in i arbetet med att skapa hållbara miljöer. Vi får se var vi landar när vi träffas.

Vad som känns viktigt att ta reda på är också om det finns olika förutsättningar på de olika sidorna av Rudbecksgatan för verksamheter. Är det en känsla eller ligger det något i den? Vi vet att flera uttryckt det som att Södercity är bortglömt, men det är inte riktigt samma sak.

Nu har jag också lyckats möblera om min sida för inlägg, så nu kommer det att fungera bättre. Nya inlägg hamnar överst i sidmenyn. Äldre inlägg hittar man om man klickar på toppmenyn. Det har sett lite konstigt ut att uppdatera när sedan länken på Facebook visar ett inlägg från oktober.