Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Dialoger och en Kulturvåg

Vi har nu gjort en tidplan för olika deadlines för #vårtnyasöder. Tanken är att rapporten ska föredras för samhällsbyggnadsnämnden den 3 mars. Vi planerar också att City Örebros medlemmar ska få en försmak redan den 1 mars på medlemsmötet. Som jag skrev förra gången så känns det som det utkristalliserar sig goda möjligheter utifrån materialet som är insamlat. Drygt 100 enkätsvar, kanske 200 post-it lappar och kartbilder och många samtal på vägen. Samtalen bildar en kör av röster som kan arrangeras och struktureras. Jag har tack och lov haft hjälp där i att skapa olika former av moln. Så här ser det ut på väggen i mitt kontor:
WP_20151211_001

Rösterna rör sig både i det konkreta rummet och i en social kontext. Hur vill vi mötas och var kan vi utveckla trivsel och bättre strukturer. Överlag är möten något som vi människor gillar, det framkommer också i Örebro kommuns material Bo i Örebro som samlades in under en workshop i augusti. Ordmolnen som skapades ur frågorna vad man helst ville göra i stadskärnan var just att mötas, både på torg och i parker. Jag ser samma tendenser men också trådar som leder till hur och vad vi bör åstadkomma. Många gånger med små medel, bara en lite längre stunds arbete ur ett gräsrotsperspektiv. Men jag kan kanske samla upp och pröva mer storslagna idéer som kräver ytterligare några varv. Rudbecksgatan fungerar på flera platser som en barriär gentemot södercity. Vid Fabriksgatan är ett exempel, jag funderar på hur vi skulle kunna kulturaktivera hela sträckan från Södra station, förbi Conventum och Scandic Grand, ut över den öppna ytan vid Forsbergs cykelaffär, och längre bort skymtar vi Konserthuset. En besökare som kliver av tåget på Södra skulle genast uppleva sig välkomna. Fantasin sätter gränserna. Men om en sådan tanke senare kan slå rot kan den tillsammans med de boende bilda ett Välkommen till oss. Det finns en kulturell potential redan i dag som kan lyftas fram och markeras i stadsrummet. En Kulturvåg som visar vägen mot Örebros kulturinstitutioner och omvänt, lockar till promenad till Södercity.

Men fram till dess räcker de mer småskaliga strukturerna, där mindre förändringar etappvis skapar förutsättningarna för en fortsättning. Med en del butiks- och kaféägare, intresserade boende, föreningar och en förskola med Reggio Emilia-filosofi kan man komma en bit på vägen. Lägger man därtill samtal med bland annat ÖBO och Open Art kommer vi en bit till. Nästa vecka rymmer några sista samtal och att samla det sista av enkätmaterialet.

Jag är ju också nyfiken på Öppet hus om Varberga centrum som Örebro kommun, ÖBO och Sweco arrangerar om Varberga centrum.  Jag ska gå dit och lyssna. Där finns en annan utgångspunkt och något ta ställning till, de första dialogmötena har redan genomförts.