Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Erbjuder

Kvalificerade konsulttjänster för politik och offentlig förvaltning, ideella organisationer, näringsliv och andra aktörer för lokalt urbant utvecklingsarbete, samhällsplanering och utveckling av kreativa och kulturella hållbara miljöer.

Cultural Planning. Creative Communities erbjuder en inkluderande process och kartläggningar med Cultural Planning-metodik för lokalt utvecklingsarbete. Creative Communities kan leda eller planera er förstudie och ge förslag till det fortsatta arbetet. Vi sammanför här alla aspekter av kända och tidigare okända delar av samhället. Historia, kulturliv, utbildning och sociala strukturer, föreningsliv, serviceutbud, yrkeskunskaper och företagande. Detta sammanförs med politiska målformuleringar, offentlig service och företagande. Lägg därtill socialt företagande och entreprenörskap.

Lokala utvecklingspartnerskap. Vi kan tillsammans med er utföra förstudier och utforma projekt som syftar till förbättrade integrationsprocesser och lokala partnerskap enligt IPOP (ideellt-privat-offentligt-partnerskap för att skapa relationer som möjliggör mobilisering och tillvaratagande av lokala resurser för arbete, entreprenörskap och organisering.

Rådgivning och projektlayout  Analyser och förstudier inför förändringarbetsprocesser till organisationer och förvaltningar. För ökat deltagande och mobiliseringsarbete i lokala utvecklingsprocesser. Projektstöd och utvärderingar.

Föreläsningar och workshops om lokalt utvecklingsarbete och lokal organisering, culture planning och möjligheterna till ökat deltagande och inkludering I samhället med community teater

Creative Communities erbjuder också: A Cultural Planning Learning Package. I samarbete med Noema Culture and Place Mapping i London och välrenommerade experten Lia Ghilardi. En studieresa med en trestegs lärandetrappa för kommuner, regionala organ och organisationer I Sverige för integrerat lärande och studier av brittiska exempel på Cultural Planning som konceptuell metodik för lokalt utvecklingsarbete.  Introduktion The learning package

Govan Life En möjlighet att se hur kultur, social företagande, föreningar, livslångt lärande, folkhälsa och stadsdelsförnyelse samverkar i praktiken. Govan är stadsdelen i Glasgow som drabbades hårdast när majoriteten av Skottlands varv stängdes. Govan själ drabbades hårt; arbetstillfällen, inkomst, kulturarv och stolthet. En lång resa har gjorts sedan dess när nu olika aktörer från alla samhällssektorer arbetar tillsammans med urban förnyelse med stadsplanering och återskapande av socialt och kulturellt kapital. Ta närmare kontakt så kan vi utveckla idén tillsammans. En inspirationskälla och samarbetspartner har jag i www.waterrow.org

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


20 − sexton =