Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Kreativ platsutveckling är en god marknadsförare

| Inga kommentarer

Alla känner väl instinktivt om de tycker om en plats. Man stannar gärna och insuper atmosfären och känslan och ibland får man rent av tanken att man ska flytta dit. Det behöver inte vara ett pulserande kvarter i någon storstad, känsla kan lika dyka upp i en mindre kommun i Sverige. Det är många kommuner som funderar på hur man kommer vidare.
Platser över hela världen konkurrerar om uppmärksamhet för att attrahera besökare, nya invånare och investeringar. Inte alla lyckas i sina ambitioner medan andra gör det, men vad är det som utgöra skillnaden? En skillnad kan vara att varumärkesarbetet är förankrat med ortens invånare och i en identitet som är igenkännbar. En plats är i första hand de som bebor den eller verkar där, den byggda miljön, berättelsen som kanske traderats, kultur- och föreningsliv och företagsamhet. De bästa marknadsförarna av en ort eller en stad är de som bor där, de tar också gärna emot vänner från andra delar av landet som besökare, dessa blir sedan möjliga budbärare i sina hemstäder. Att försöka utge en plats identitet i marknadsföringssyfte utan att ordentligt lagt örat mot marken kommer att misslyckas. Vi behöver ta reda på hur platsen ser ut och vilka egenskaper den har.
Kultur nämns ofta i sammanhanget som en strategisk resurs och om rätt hanterad är kultur och kulturliv en faktor som attraherar och skapar intresse för en plats. Styrkan ligger då i att man inte planerar för kultur utan med kultur, en kulturell planering som innefattar både fysisk och social planering.
Vi kallar det vi gör för Cultural Planning. En metodik till stöd för att samla underlag och möjliggöra för både en kreativ utveckling och skapa ett naturligt marknadsföringsunderlag på köpet. Vi utför en kulturell platsanalys tillsammans med de som berörs och i kommunikation med omvärlden. Cultural Planning bygger på kreativa dialoger och visualiserade milstolpar där processen utvärderas och tillförs nya tankar. Tillsammans bygger vi en platskvalitet som berör och har en bärkraftig genuinitet. Genom det breda deltagandet som arbetet bygger på bidrar det också till ökad integrering och en hållbar lokal samhällsutveckling
Vi kan hjälpa er med såväl en platsintegrerad utvecklingsprocess som en förankrad och hållbar platsmarknadsföring som varje besökare, nya invånare eller etableringsintresserade kan känna igen sig i. Är ni nyfiken på hur ni kan arbeta med såväl en kreativare platsutveckling som en genuin marknadsföring? Tveka inte, utan hör av er. Vi hjälper er gärna. Låt oss presentera hur vi arbetar, från analys till handlingsplan och genomförande.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


åtta + fjorton =