Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

plats:makt #2

| Inga kommentarer

Jag har säkert refererat till Project for Public Spaces förut och jag rekommenderar att följa dem i deras insamlande och publicerande av forskning och erfarenheter kring hur man skapar framgångsrika platser. För ofta drivs urbana platsutvecklingsprojekt snarare objektifierat än utifrån platsen egenskaper och de människor som befolkar den. Jag delar helt deras syn på att framgångsrik platsutveckling drivs bäst utifrån det perspektivet. PPS använder begreppet Place capital för att beskriva det värde som kan rymmas i en plats om utveckling görs på rätt sätt. Den här bilden visar hur sammanhanget, och var och en kan ju själva bedöma var och på vilket sätt platsutvecklingsprojekt drivs.
Alla är förtjänta av och borde få vara betydligt mer delaktiga när det kommer till förnyelsearbete på platser och i de områden som de berörs av. Möjligheter borde också större utsträckning ges till att lokalt initiera och lyfta upp dessa frågor. Vem är det som har makten? Ofta finns den också i de stuprör som kommun och myndigheter skapat. Vems är frågan och vem har ansvaret? Den sociala hållbarheten kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna kommer inte att ta några revolutionerade steg framåt om in nödvändiga strukturer bryts och byts, samtidigt som de förskjuter maktbalansen gentemot de som är berörda. Delaktighet är inget som information kan skapa, delaktighet måste få mobiliseringsutrymme. Och tid.

Jag ville få igång samtal om hur vi ser på olika aspekter av stadsutvecklingsfrågor där vi kunde belysa dem från olika håll och med olika erfarenheter. Publika samtal som också bildar vågor och ringar på vattnet. Hur ser vi på vår stad och hur kan vi göra den bättre för alla? Tillsammans med Sveriges Arkitekters, Svensk Forms och Konstfrämjandets lokala organisationer har byggt upp plats: som första gången får temat makt. Nu blir det arkitekt tillsammans med aktivist får inleda med att belysa det. Kan man bygga en demokratisk stad eller vem är det som egentligen har makten över vår stad? Möt och lyssna på Emma Jonsteg, VD Utopia arkitekter och Malin Widehammar från medborgarinitiativet ”Staden vi vill ha” i Göteborg.
Emma och Utopia har vunnit Örebro kommuns tävling ”Vi ger arkitekten makten”, vilket innebär att de får både rita och bygga en större central fastighet. Malin vill ge medborgare och boende större makt och inflytande över sin stad och sin stadsdel, ”Staden vi vill ha” försökte med medborgarmakt vända på Göteborg stads planeringsperspektiv.
Vem är det egentligen som bestämmer och vad innebär en demokratisk stad? Finns det rum för alla och hur ska vi planera framtidens stad?

Återigen går perspektiven igen, och även här så är nog Place-led bättre än Project-driven.

Om ni läser detta och intresserade av att komma och lyssna och kanske också diskutera så är ni varmt välkomna den 17 maj kl 12 till Teatercaféet i Medborgarhuset, Örebro. Anmäl er till mig på tomas@creativecommunities.se Här är länken till evenemanget via plats: på Facebook

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


5 + 8 =