Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Hindrar kommunaliseringen utvecklingen av stadsdelscentran?

| Inga kommentarer

Hur Örebros stadsdelscentrum utvecklas till bättre mötesplatser är något jag ägnar en del tankar åt. Många andra tänker på samma sak. Tryggare och trevligare, eller om vi vänder på det – ett trevligare centrum bli också ett tryggare centrum. Trevliga centrum attraherar besökare från stadsdelen. De uträttar ärenden, träffas över en kopp kaffe på konditoriet eller samlas för att titta på fotboll på kvarterspuben. Ett stadsdelscentrum som är ‘öppet’ från förmiddag till kväll med hållpunkter även för vuxna och äldre. Jag läser i Örebroaren om kommunens ambitiösa satsning på Varberga och Vivalla som innehåller många bra punkter. Ni kan läsa artikeln längre ned i texten. Vad jag inte riktigt är överens med är på de sätt de vill öka vuxennärvaron. Centrumvärdar och idrottsplatsvärdar är inga dåliga idéer. Men jag ifrågasätter grader av kommunalisering, att ÖBO flyttar stora delar av sitt förvaltningskontor till det Varberga centrum som nu byggs om. Det kommer visserligen vistas fler vuxna i centrum, men bara under dagtid. Och är det exempelvis planerat för den eventuells service en dagbefolkning söker? Jag är också tveksam till alltför många familjecentraler eller andra kommunala verksamheter som flyttar in när annan service flyttat från centrum. Dessa tillför heller inga kvaliteter som gör att vuxna har anledning att röra sig eller besöka platsen.

Jag bor i Stjärnhusen, alldeles nära Rosta centrum där jag också kan hämta två eller tre exempel där kommunalisering av lokaler missgynnar annan utveckling. Två exempel är Tekniska förvaltningen som har sedan länge huserar på Västra Vintergatan i samma hus som ett bageri. För länge sedan en Vivobutik. Skulle annan verksamhet kunna gynna området? Ett annat är den fina Rostagården i centrum där kommunens familjebehandling och nätverkscentrum finns sedan en tid tillbaka. Det är mycket viktiga verksamheter, men kanske inte behöver A-lägen. Rostagården skulle kunna utgöra en utmärkt gemensamhetslokal för de boende i området. Förmodligen en av de arkitektoniskt finaste gårdarna i Örebro.

Jag försöker inte på något vis vara nostalgisk, vi kan inte återupprätta verksamheter eller göra dem kommersiellt bärkraftiga.
Min poäng är att vuxna och äldre i våra stadsdelar behöver incitament att vistas i centrumanläggningarna. Tyvärr lider de flesta av stadsdelscentrum i allt för hög grad brist på incitament. Markbacken och Oxhagen i högsta grad där centrumtorgen är ödsliga och tomma på andra än möjligen de ungdomar som ibland ses som det störande problemet.  Det här är en de frågor jag inom kort kommer att prata med Hyresgästföreningens regionala strateger om. Nämligen om hur stadsdelens centrum planeras och tillsammans med vem. Finns det kanske fördelar att man engagerar de boende i även i dessa frågor.
Jag tror det. Dessutom kan en gemensam planeringsdiskussion lyfta fram företagare som kan etablera sig eller andra mer områdesgilla verksamheter. En stadsdel är ju också så mycket mer när man ser över trygghet och trivsamhet. Och många fler aspekter kan beröras om rätt forum skapas som lockar till idéutbyte. Ett återkommande och pågående sådant som kan liknas med en process.  Cultural Planning. Börja med att ge mig ett skyltfönster så kan jag börja skylta. #vårnyastadsdel.

Gamla Vivo

Gamla Vivo

 

Rostagården

Rostagården

 

 

 

 

 

 

Örebroare den 18/1 2017e-magin_capture

 

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


fyra × fem =