Creative Communities

Kreativitet, platskvalitet och samhälle

Om

De flesta människor har en önskan att tillhöra en kreativ gemenskap och få delta i ett sammanhang som får näring av att alla kan delta och som kan ta plats i samhällsutvecklingen. Kulturliv, utbud av tjänster och samhällsservice och skapandet av mötesplatser och samverkansformer mellan entreprenörskap, offentlig sektor och det civila samhället. Creative Communities kan bidra med en av de avgörande pusselbitarna i ett lokalt grannskap. Vi tror på de möjligheter som alla kan bidra med. Värderingen grundar sig i samhällsarbetets principer, det som omfattas inom det engelska begreppet community work och i det här fallet också med Cultural Planning som en beprövad metod för förändringsarbete och utveckling. Ett kreativt grannskap eller plats utgörs av innevånare med självförtroende och tilltro till sina egna förmågor. En kreativ plats attraherar också andra människor för att få dela eller att delta. Platsen får en själ och ett bultande hjärta. Vi kan kalla det platskvalitet. Som det ser ut idag når inte alla program och projekt för stadsdelsförnyelse det önskade resultatet. En av anledningarna till detta är att de som skulle omfattas och får del av arbetet inte fick delta eller att deras intressen inte tillvaratogs. Vi behöver öppna våra ögon och förstå begreppet intersektionalitet – vi är alla minoriteter med olika tillhörigheter lika väl som vi ingår i olika större sammanhang. Lägg sedan till ett allt mer kosmopolitiskt samhälle där vi delar andra kulturer och erfarenheter. Det är här Creative Communities kommer in och kan hjälpa både kommuner och organisationer att utveckla en hållbar förändring och utveckla kulturella kvaliteter. Det samma gäller kreativitet kring företagande och etableringar av olika slag. En genuin platskvalitet gynnar verksamheter som kan bidra och dra nytta av den. Här finns också internationell erfarenhet och aktiva nätverk i demokrati- och lokalt mobiliseringsarbete i bland annat Storbritannien, Belgien och Östeuropa.  Det internationella perspektivet betyder mycket för att sammanföra erfarenheter och relationer och möjligheter till gemensamt lärande. Samarbeten finns med bland annat Noema Culture and Place Mapping i London och Fablevision i Glasgow. Creative Communities samverkar med det svenska Cultural Planning-nätverket och deltar i Intercults projekt Access Europa. >
”Tomas har ett inspirerande sätt, är reflekterande och delar gärna med sig av idéer. Han är trygg i sin erfarenhet av arbete med kultur och urbant utvecklingsarbete, med både förståelse och kunskaper för att se betydelsen av delaktighet och dialoger i Cultural planning-processer. Hans internationella perspektiv är också tydligt.” Iwona Preis, Intercult

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *.


ett × 3 =